Årets Arbetsgivare 2018 är Respond4You!

Årets Arbetsgivare AX 2018 är utsedd. Årets Arbetsgivare AX 2018 är Respond4You

Kriterierna för att bli Årets Arbetsgivare AX 2018 var att kunna påvisa att man tar väl hand om sin personal, hur de anställda motiveras och erbjuds möjligheter till utveckling samt att arbetskulturen på arbetsplatsen är god.

Det som skilde Respond4You från de övriga företagen som nådde final och också stöddes med motiveringar om god arbetsplatskultur och välutvecklat ledarskap var betoningen på att Respond4You har ett inkluderande tänk i sin verksamhet. De är måna om att se personen, människan i varje arbetstagare. Det är viktigt för alla att få känna sig välkomna och bekväma i sin arbetsmiljö.

Kommentarer som kommit från juryn är bland annat “Ledarskapet präglas av tydlig kommunikation, flexibilitet och ett positivt förhållningssätt. Man ser till personalens kompetens, utnyttjar befintliga styrkor, håller en hög kvalitet och tillväxt trots att man arbetar i det dolda.. Låg personalomsättning och återanställning tyder på att personalen trivs, vilket också syns i bifogade kommentarer från personalen.”

Projektgruppen och JCI Mariehamn vill tacka samtliga som bidragit till Årets Arbetsgivare AX 2018 genom att nominera sin arbetsgivare, samt gratulera alla nominerade och finalister i Årets Arbetsgivare 2018. Det är värdefullt att många är nöjda och stolta över sina arbetsgivare på Åland och vill bidra till att sprida det fina budskapet om en bra arbetsgivare.