Flockler

Flockler hämtar allt ditt innehåll till ett och samma ställe - inkluderande vad dina fans kommenterar i olika sociala medier. Flockler är med och erbjuder underlag för Årets Arbetsgivare- projektet, så att projektgruppen kan fokusera optimalt mycket på tävlingen och på ett smidigt sätt uppehålla nätsidan samt sociala medier kombinerat.