Intervju med Årets Arbetsgivare Respond4You AB

Vem är Respond4You AB?

Respond4You är ett företag baserat på Åland med kontor i Mariehamn, som har verksamhet i hela Norden, där de största marknaderna är Sverige och Finland. Företaget är ett nordiskt call-center som specialiserar sig i outsourcad kundtjänst, och även telemarketing tjänster. Företaget Respond4You AB ordnar olika flexibla lösningar inom dessa områden för sina kunder och är väldigt noggranna med att skydda sina kunders identitet och givetvis även integritet.

Årets Arbetsgivare hade glädjen att presentera Respond4You AB som Årets Arbetsgivare 2018 Åland. Från företaget hade vi äran att få träffa platschef Tina Åstrand samt VD Jan-Erik Bäckfors, som berättar mer om deras framgång, och om hur individen i arbetstagaren står i fokus på just denna välmående arbetsplats.

Hur kände ni över vinsten?

“Absolut stolta, vi har jobbat hård för att nå detta. Vi har strävat till att vara konsekventa och tydliga med vår linje.” berättar Jan-Erik.

Tina och Jan-Erik försöker se var och en i det dagliga arbetet. “Vi försöker vårt yttersta att motivera de anställda på olika sätt, fastän det är höga krav på kvaliteten av jobbet. Vi försöker alltid vara flexibla med de anställda, och vi ger en viss frihet att agera inom angivna ramar.” säger Jan-Erik och Tina.

Har ni tips till andra som vill bli utsedda till Årets Arbetsgivare?

“Våga vara chef” säger Tina. “Det är många som försöker vara kompisar med alla sina anställda, men man måste våga ställa krav. När man ställer kraven är det dock viktigt att kunna kommunicera dem på ett ödmjukt och konstruktivt sätt.”

Samtidigt är det viktigt för Tina och Jan-Erik att se styrkor i alla sina anställda, och prioritera rätt person för rätt jobb. Vissa kan vara starkare i att kommunicera över telefon, medans andra kan vara mera begåvade att kommunicera över e-post, “det gäller att kunna ha tentaklerna utåt för olika kvaliteter” säger Tina.

Utöver att hitta rätt uppgifter för rätt personer, är det viktigt inom Respond4You AB att uppmärksamma själva individen också i vardagen, inte enbart inom arbetsplatsen. “Glid inte undan och blunda för om någon har det svårt” säger Tina och Jan-Erik, “du kan hindra en lång sjukskrivning med att våga vara chef”, och värna om de anställdas välmående så långt som möjligt.

Respond4You AB vill även ge så många som möjligt en chans att söka anställning hos företaget, “det är vår styrka med öppenhet att kunna välkomna alla” berättar Jan-Erik, “det är lätt att bli stigmatiserad för att man inte passar en viss typ 1A, så vi vill försöka att ge alla en ärlig chans”.

Respond4You AB som arbetsgivare har en positiv människosyn, och det märks tydligt när man pratar med Tina och Jan-Erik. Vi bakom tävlingen Årets Arbetsgivare är tacksamma för att det finns så fina arbetsgivare i det Åländska samhället, och önskar allt det bästa till Respond4You AB framöver.

Ifall du blev intresserad av företaget kan du bekanta dig ytterligare med företaget på deras hemsida.

http://respond4you.com/