Vad är JCI Mariehamn?

JCI Mariehamn r.f. ansvarar för genomförandet av tävlingen Årets Arbetsgivare 2018 på Åland. Men vad är JCI Mariehamn?

"Junior Chamber International Mariehamn r.f. förkortat JCI Mariehamn är en frivillig, ideell och icke vinstdrivande förening. Juniorhandelskamrarnas verksamhetsidé är att påverka samhället i positiv riktning genom att utveckla unga människors ledarskapsförmåga, socialt ansvar, företagsamhet och internationalisering. Ledarskapsförmågan utvecklas genom kontinuerlig skolning och olika seminarier, ofta i anslutning till ett specifikt tema för ett år. Det sociala ansvaret framkommer närmast i olika typer av projekt; under årens lopp har kammaren bl.a. varit aktiva i miljöfrågor och för att förebygga och motverka användningen av droger. Företagsamheten finns som en röd tråd i allt det som juniorhandelskammaren gör. Arbetet sker oftast i projektform där man har möjlighet att handha och påverka allt i ett projekt från början till slut samt även ta ansvar för den ekonomiska biten. JCI finns lokalt, nationellt och internationellt. Genom möten och skolning nationellt och internationellt ges enorma möjligheter till internationalisering. Förutom allt detta ger verksamheten medlemmen ett ovärderligt kontaktnät både yrkesmässigt och privat. Man ska inte heller glömma den sociala biten – verksamheten innehåller också möjligheter både till avkoppling och till trevlig samvaro i festligare sammanhang! JCI Mariehamn grundades 1964 och 2017 har föreningen 34 medlemmar, 10 provmedlemmar, 6 hedersmedlemmar och 17 senatorer. Medlemmarna är mellan 25 och 40 år och har någon form av ansvarsbefattning i en organisation eller är intresserade av att ha det i framtiden. JCI är ett nationellt och internationellt nätverk av kammare. I Finland finns 68 kammare med 2200 medlemmar och i hela världen över 5000 kammare med totalt över 200 000 medlemmar i över 100 länder."

http://jcimariehamn.ax/om-oss/

Eller så kan du följa oss på Facebook! https://www.facebook.com/jcimariehamn/

Du kan bekanta dig ytterligare med JCI via länkarna angivna nedan: