Hur deltar man?

Samtliga arbetsplatser på Åland får delta, förutsatt att företaget verkar operativt på Åland. Anmäl din arbetsgivare redan idag på vår hemsida!

Tävlingstid

Tävlingen kommer att pågå under perioden 15.10 - 9.11.2018. Efter detta påbörjas intervjuer med de nominerade. Intervjuerna utförs av en jury och det är juryn som utser den slutlige vinnaren. Resultatet kommuniceras ut både personligen till vinnaren/arbetstagaren, samt genom pressmeddelande och på tävlingens Facebooksida https://www.facebook.com/aretsarbetsgivarealand/ den 4.12.2018.

Användning av uppgifter

Tävlingen Årets Arbetsgivare kommer inte att använda personuppgifter till annat bruk än för tävlingen. Information om kandidaterna kommer enbart att behandlas med deras samtycke.

Regler

- Att delta i och nominera någon till tävlingen är kostnadsfritt.

- Anmälningar mottages mellan 15.10 - 9.11.2018.

- Företag som anmäls bör vara operativa på Åland.